Tietokone-lehti 6/2002

Tekijänoikeuslakiin voi vielä vaikuttaa

Opetusministeriön asettama tekijänoikeustoimikunta jätti vapun jälkeen odotetun mietintönsä tekijänoikeuslain uudistuksista. Nyt tehtävillä muutoksilla saatetaan kansallisesti voimaan EU:n tekijänoikeusdirektiivin velvoitteet.

Etukäteen oli syytä pelätä, että laki laajentaisi kasettimaksun kaikkiin tallentaviin laitteisiin - myös tietokoneisiin. Oikeudenhaltijat eivät kuitenkaan saaneet tahtoaan läpi, ja ainakin toistaiseksi niin tietokoneet kuin matkapuhelimetkin välttyvät lisämaksuilta.

Ehdotus on kesän lausuntokierroksella ennen kuin se annetaan hallitukselle elokuussa. Eduskunnan käsittelyyn laki tulee syksyllä, ja hyväksynnän jälkeen se astuu voimaan joulun alla.

Toimikunnan ehdotus, joka on luettavissa pdf-tiedostoina Opetusministeriön sivuilla www.minedu.fi/julkaisut/tekijanoikeus/kuvailu.html, sisältää monia huolestuttavia kohtia.

Vielä ei ole myöhäistä vaikuttaa lakiehdotuksen sisältöön esimerkiksi oman kansanedustajan kautta tai julkista keskustelua herättämällä.

Laitemaksu laajenee

Yksityisen kopioinnin haittoja korvaamaan ajateltu kasettimaksu koskee uuden lakiehdotuksen mukaan laitteita, jotka on "tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön".

Tietokone ei määritelmää täytä, mutta on epäselvää, mihin raja tullaan vetämään, ja aiotaanko esimerkiksi kirjoittavat cd-asemat laskea mukaan. Tekstiä voi tulkita myös niin, että kiintolevy rinnastetaan ääni- tai kuvanauhaan, ja tällöin maksu tulisi ainakin jälkikäteen myytäville kiintolevyille, mikä olisi kohtuutonta.

Lakiehdotusta on muutenkin modernisoitu niin, että nauhojen keston sekä televisio- ja radiolähetysten sijaan nyt puhutaan teoksen yleisestä tallentamisesta ja tallennuksen kapasiteetista. Tämä tekee helpoksi maksun laajentamisen tulevaisuudessa muihinkin uusiin jakeluteihin.

Mielenkiintoista on se, ettei laki enää kohdista korvauksia yksin suomalaisille tekijöille vaan puhuu "Suomessa käytetyistä teoksista" ja heitä edustavasta järjestöstä. Onkin ollut kohtuutonta periä korvauksia ulkomaisten tekijöiden sisällön kopioinnista, ja jakaa sitten rahat kotimaisille tekijöille.

Kasettimaksun taso määritellään jatkossakin vuosittain, mutta uusi laki velvoittaisi ottamaan huomioon maksun suuruutta vahvistettaessa teknisten suojakeinojen yleisyyden sekä sen, paljonko kopiointia tapahtuu tekijän luvalla.

Eriävä mielipide

Joka tapauksessa laitemaksua halutaan laajentaa, ja siksi toimikunnassa olleet kauppa- ja teollisuusministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajat jättivät siihen eriävän mielipiteen. He eivät nähneet perusteita maksupohjan laajentamiselle, kun direktiivikään ei sitä edellytä.

Eriävän mielipiteen mukaan ehdotus ei riittävän selvästi määrittele, mitä laitteita maksu jatkossa koskisi. Niin ikään maksujen määräytymisperusteet pitäisi määritellä tarkemmin.

Mielenkiintoisinta oli, että eriävän mielipiteen viimeisessä lauseessa kaivataan tarkempaa selvitystä yksityisen kopioinnin oikeudenhaltijoille aiheutuvasta tosiasiallisesta haitasta.

Juuri tätä oikeudenhaltijat eivät ole halunneet selvittää. Heidän mielestään maksu on perusteltu pelkästään siksi, että kopiointi ylipäätänsä on mahdollista. Teoston mielestä korvauksen perusteena ei ole levymyynnin vähentymisestä koituva haitta. Korvaus maksetaan siitä, että yksityinen kopiointi on sallittua eikä siitä, että levy jätetään sen vuoksi ostamatta.

Tällainen asenne on kerrassaan käsittämätön, eikä ole ihme, että kaksi toimikunnan jäsentä on halunnut puuttua siihen. Kasettimaksu ei voi olla rahastusautomaatti; sen pitäisi korvata ainoastaan taloudellisia menetyksiä.

Suojauksen kiertäminen kielletty

Lakiehdotuksessa sanotaan, että "teoksen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen, jonka tekijä tai joku muu hänen puolestaan tai luvallaan on teoksen suojaksi asettanut, kiertäminen on kielletty."

Niin ikään kielletään sellaisten laitteiden, tuotteiden tai osien valmistaminen, maahantuonti ja vastaava, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on suojauksien purkaminen.

Lakikohta kriminalisoi ainakin maksullisten tv-kanavien suojausten purkulaitteet, mutta toteutuessaan se luultavasti kieltäisi myös aluekoodittomat dvd-soittimet tai ohjelmat, joilla esimerkiksi tietokoneen dvd-laitteen aluetta voidaan muuttaa.

Se taas pakottaisi suomalaiset käyttämään vain Eurooppaan tarkoitettuja alue kakkosen levyjä, jotka ovat yleensä kalliimpia, ja julkaistaan myöhemmin kuin vastaavat amerikkalaiset levyt. Pienten kohderyhmien levyjä ei välttämättä koskaan julkaista kakkosalueella.

Lisäksi rajoitus estäisi käytännössä levyjen tilaamisen Euroopan ulkopuolisista verkkokaupoista, sillä niissä vain harvoin on tarjolla vieraan alueen levyjä.

Toisaalta ostaminen saattaa muutenkin käydä mahdottomaksi, sillä laki antaisi tekijöille mahdollisuuden estää niin sanotun harmaatuonnin ETA-alueen ulkopuolelta. Tämän jälkeen ETA-alueen ulkopuolelta ei voisi enää tilata paikallisesta valikoimasta puuttuvia tai hinnaltaan halvempia levyjä.

Tässä suhteessa esitys on selvästi kuluttajan edun ja hintakilpailun vastainen.

Suojausten kiertolain ulkopuolelle jäävät tietokoneohjelmat sekä tieteellinen tutkimus. Tässä EU-lainsäädäntö on sentään lievempi kuin vastaava amerikkalainen, joka kriminalisoi osaltaan myös salaustekniikoiden tutkimisen.

Piraattituonti sallittu

Ulkomailta on aiemmin saanut tuoda maahan rajattomasti piraattilevyjä "omaan käyttöön". Uudessa lakiehdotuksessa oman käytön raja vedettäisiin 10 levyn kohdalle.

Tämäkin raja on turhan korkea: toisin kuin yksityinen kopiointi, piraattilevyjen tehtailu on rikollista bisnestä, jota ei pidä hyväksyä missään oloissa. Kun kerran piraattilevyjä ei saa Suomessa valmistaa eikä myydä, miksi niitä edelleen saa tuoda maahan? Piratismi ei ole kenenkään etujen mukaista.

Lisäksi on käsittämätöntä, että laittomia kopioita saisi tuoda maahan, mutta ulkomailta ei saisi tilata laillisia kappaleita edes rahalla!

Outoa tutkimustietoa

Maaliskuussa Teoston kasettimaksutoimisto julkisti tutkimuksen, jonka johtopäätös oli, että cd-r-levyjen käyttö on lisääntynyt.

Se ei todellakaan ole ihme, sillä levyjä käytetään yhä enemmän kaikenlaiseen tallennukseen. Teostoa kiinnostava musiikin osuus tallennuksista oli kuitenkin pienentynyt aiemmasta. Vuonna 2000 musiikin osuus cd-r-levyistä oli mainintoina 39,0 prosenttia, ja levyjen määrällä painotettuna 57,6 prosenttia. Vuoden 2002 vastaavat luvut olivat 44,0 ja 47,2 prosenttia.

Tutkimuksessa on useita kummastusta herättäviä kohtia. Vain 50,2 prosenttia vastaajista sanoo koskaan tallentaneensa tiedostoja levylle, mikä ei voi mitenkään pitää paikkaansa, ja saa kysymään, ovatko vastaajat lainkaan ymmärtäneet kysymyksiä. Ne ovatkin vaikeita, sillä esimerkiksi "julkaistun aineiston" käsite jäi vastaajille varmasti hämäräksi.

Tutkimuksen mukaan pelejä ja muita ohjelmia kopioitaisiin vain 15 prosentin edestä. Mitenkähän luotettava vastaus tähän kysymykseen on saatu; vastaajat kun luultavasti tietävät, että kopiointi on kiellettyä ja sen vuoksi vähättelevät kopioinnin määrää? Myöntäisitkö itse haastattelijalle rikkovasi lakia?

Erikoisin on kuitenkin tutkimuksen johtopäätös siitä, että musiikkia kopioitaisiin verkosta nyt vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kazaan, Win Mx:n ja monen muun ohjelman käyttäjän mielipide asiasta on taatusti erilainen.

Niin on myös kansainvälisten tutkimuslaitosten. Websensen mukaan p2p-palveluiden määrä lisääntyi vuodessa yli 535 prosenttia.

Yksityinen kopiointi sallittua

Muiden kuin tietokoneohjelmien kopiointi yksityiseen käyttöön on jatkossakin sallittua. Tämä fakta on selkeästi kerrottu jopa Teoston kotisivuilla.

Siksi onkin merkillistä, että monen ostovideon ja dvd:n alkuun on suomalainen jakelija lisännyt varoitustekstin, jossa kaikenlainen kopiointi kielletään tekijänoikeuslakiin vedoten.

Teksti vaihtelee jakelijasta riippuen. Esimerkiksi Disneyn videoita jakelevan Buena Vistan teksti sanoo että "Kaikki kopiointi - myös yksityiskäyttöön - on kielletty". Saman ajatuksen sisältää Universal Pictures Finlandin teksti. DHE Castlen teksti sanoo "kopiointi kotikäyttöön on tekijänoikeuslain ja elokuvan oikeussopimuksen nojalla KIELLETTY".

Egmontin teksti on ympäripyöreä "Ohjelmasisällön ja pakkauksen kopiointi... on ehdottomasti kielletty". Finnkinon versio asiasta on "Ohjelmasisällön ja kansikortin kopiointi, ja elokuvan julkinen esittäminen on ehdottomasti kielletty".

Ellei ole vähään aikaan katsellut lasten videoita, kokoelma erilaisia alkutekstejä on nähtävissä sivulla www.pjoy.fi/lehdet/tekoik010302.htm.

On vaikea uskoa, etteivät maahantuojat oikeasti tuntisi Suomen lakia. Ilmeisesti kyseessä onkin vain tarkoituksellinen pelottelu. Lakien tarkoitushakuinen tulkinta pelottelumielessä on kuitenkin seikka, johon kuluttajaviranomaisten soisi puuttuvan.

<takaisin