Tietokone-lehti 13/2004

Onko kopiointi varastamista?

Tekijänoikeusjärjestöt ovat jo pitkään levittäneet ajatusta, jonka mukaan luvaton kopiointi on varastamista. Esimerkin perusteella tähän käsitykseen on helppo yhtyä.

Jos joku kopioi netistä cd-levyllisen musiikkia, hän saa haluamansa sisällön joutumatta maksamaan siitä. Saman lopputuloksen hän saa varastamalla levyn tavaratalosta. Netistä ladatun ja kaupasta varastetun musiikin erottavat vain muoviset kuoret, joilla ei sinällään ole arvoa.

Jokainen tietää, että levyn varastaminen on väärin ja siitä seuraa rangaistus. Musiikin kopiointi verkosta ei kuitenkaan tunnu yhtä väärältä - onhan kyse vain biteistä ja kopioinnista.

Tästä esimerkistä huolimatta kopiointia ei voi aina rinnastaa varastamiseen. Helposti löytyy tilanteita, joissa kopiointi on ainakin moraalisesti hyväksyttävää.

Mitä on varastaminen?

Nykysuomen sanakirja määrittelee varastamisen toiminnaksi, jossa henkilö "ottaa luvattomasti itselleen toisen omaisuutta". Esimerkkeinä mainitaan raha, omenat ja auto.

Onko musiikki omaisuutta? Nykyisen ajattelun mukaan on, immateriaalista eli aineetonta omaisuutta. Määrittelyn ottaa-verbi ei kuitenkaan sovellu kopiointiin, sillä kun omenoita otetaan, otettu määrä on pois alkuperäisestä.

Musiikkia kopioitaessa alkuperäinen hyödyke ei kopioinnin seurauksena vähene. Siitä ei voi edes nähdä, onko kopiointia ylipäätänsä tapahtunut.

Jos varas tulee katumapäälle, hän voi palauttaa varastamansa omenat. Edellyttäen, että varastettu omaisuus on alkuperäisessä kunnossa, eivätkä omenat ole tällä välin pilaantuneet, palauttaminen kumoaa aiheutuneen vahingon.

Kopioituja bittejä ei voi palauttaa. Sekin jo osoittaa, ettei kopiointi pelkkänä toimenpiteenä ole samaa kuin varastaminen.

Kopiointi aiheuttaa varastamiseen rinnastettavan seuraamuksen silloin, kun sitä tehdään ostamisen sijaan. Tällöin kopioija varastaa itselleen sen taloudellisen hyödyn, joka kuuluisi myyjälle ja musiikin tekijälle.

Kopioinnin aiheuttamia taloudellisia vahinkoja on vaikea mitata, koska useimmat kopioijat eivät kuitenkaan olisi ostaneet kyseistä sisältöä. Nuoren kiintolevyltä saattaa löytyä gigakaupalla kopioitua musiikkia, eivätkä kenenkään viikkorahat riittäisi kaikkien ostamiseen.

Edellinen ikäpolvi nauhoitti musiikkia laillisesti radiosta c-kaseteille. Paikallisradiot soittavat nyt tauotta päivän hittejä, joten nauhoittaminen on helppoa. Monen nuoren on vaikea nähdä, mitä eroa on p2p-verkolla ja radiolla, vaikka tekijänoikeudellisesti tilanne on aivan erilainen.

Oikeutettua kopiointia

On helppo löytää tilanteita, joissa kopiointi p2p-verkosta on ainakin moraalisesti oikeutettua, vaikkakin laitonta.

Kotona käyttämäni peliromppu kului ahkerassa käytössä niin, ettei se enää käynnistynyt. Jouduin tilaamaan uuden pelin ja maksamaan toiseen kertaan samasta lisenssistä.

Kesällä tyhjensin tietokoneeni ja palautin ohjelmat formatoinnin jälkeen takaisin. Tässä yhteydessä eräs ostamistani ohjelmista olisi pitänyt rekisteröidä uudelleen. Amerikkalainen valmistaja ei koskaan vastannut sähköpostiini, jossa pyysin uutta rekisteröintikoodia. Lopulta jouduin maksamaan uudelleen samasta ohjelmalisenssistä samaan koneeseen. Tuntui kuin yritys olisi varastanut minulta.

Ensi kerralla en aio enää maksaa ohjelmista toiseen kertaan, vaan lataan niistä kräkätyn version p2p-verkosta. Tietokoneohjelmissa kyse ei ole fyysisestä tuotteesta, vaan lisenssistä, jonka olen jo aiemmin laillisesti hankkinut.

Entä kopiosuojatut levyt? Jos ostaisin kopiosuojatun cd-levyn, en voisi kuunnella sitä mp3-soittimellani. Kuitenkin koen, että minulla on oikeus kuunnella maksamaani musiikkia haluamallani tavalla.

Tekisinkö väärin, jos ostaisin levyn ja kopioisin verkosta saman musiikin mp3-tiedostoina soitinta varten?

Olen tilannut nettikaupasta useita Yhdysvaltojen aluekoodille tarkoitettuja dvd-levyjä, jotka näkyvät vain toisessa, ntsc-yhteensopivassa televisiossani. Olisiko minulla oikeus ladata netistä elokuvan eurooppa-versio toista televisiota varten, kun olen kerran jo laillisesti maksanut siitä?

Nämäkin kysymykset osoittavat musiikin ja omenoiden eroa. Omenoiden varastamista ei voi tehdä moraalisesti oikeutetuksi se, että on aiemmin laillisesti ostanut saman lajikkeen omenoita.

Laki uudistuu

Tekijänoikeuslaki uudistuu lähiaikoina. Nyt vielä hallituksen esityksenä oleva teksti kiristää oikeutta yksityiseen kopiointiin, mutta ei edelleenkään rinnasta kopiointia varkauteen.

Uuden lain nojalla p2p-verkosta ei saa ladata musiikkia, joka on laitettu sinne laittomasti. On helppo ymmärtää, ettei laittomasta kopiosta voi tehdä laillista kopiota. Valitettavasti laki kieltää myös suojauksista puretun sisällön kaikkinaisen kopioinnin.

Jatkossa laki ja kansalaisen oma moraali joutuvat helposti ristiriitaan. Nähtäväksi jää, kumpaa silloin noudatetaan.

<takaisin