Tietokone-lehti 14/2004

Puun ja kuoren välissä

Tänä syksynä astui voimaan kaksi lakia, joilla on suuri vaikutus yritysten tietohallintoon ja varsinkin asioita käytännössä hoitavien mikrotukihenkilöiden työhön.

Valitettavasti vaikutus on lähinnä kielteinen. Lait eivät anna mitään uusia oikeuksia; päinvastoin ne asettavat aiempaa enemmän kieltoja.

Yrityksen johto haluaa ymmärrettävästi rajoittaa tietoturva- ja työtehosyistä asiatonta netin käyttöä ja yksityistä viestintää. Lisäksi ennakoimattomat poissaolot tai epäilyt väärinkäytöksistä herättävät halun lukea poissa olevan henkilön sähköpostia.

Lait ovat kuitenkin tiukkoja ja asettavat viestinnän luottamuksellisuuden yritysten tarpeiden edelle.

Ristiriidasta aiheutuu ongelmia mikrotuelle, joka joutuu tasapainoilemaan lakien ja työtehtävien vaatimusten välillä. Silti harva tukihenkilö edes tietää, mitä uudet lait sisältävät. Juridinen tietämys on usein peräisin amerikkalaisista elokuvista.

Suomen lainsäädäntöön on helppo tutustua netin välityksellä, sillä Finlex (www.finlex.fi) tuo lait suoraan kuvaruudulle. Tekstin lukeminen voi kuitenkin olla vaarallista, sillä toisin kuin käyttöjärjestelmän manuaaleissa, tekstiä ei pidä lukea kirjaimellisesti.

Kirjoitettu laki muodostaa vain perustan, jota oikeuslaitos viime kädessä tulkitsee. Yhden lain pilkuntarkka lukeminen voi johtaa hakoteille.

Viestintä vahvasti suojattua

Viestinnän luottamuksellisuutta suojaa perustuslaki, joten kyse on vahvasta perusoikeudesta. Maksimirangaistus viestintäsalaisuuden loukkauksesta on peräti kolme vuotta vankeutta.

Yhtä vähän kuin henkilöä saa lyödä, hänen sähköpostiaan saa lukea ilman lupaa. Luvan antaminen ei ole aivan yksinkertaista, koska perusoikeudesta voi luopua vain rajoitetusti. Yritys ei siis voi yksipuolisesti määrätä, että yksityinen viestintä on kiellettyä ja koska kaikki jäljelle jäävät viestit ovat työviestejä, niitä on oikeus lukea.

Sähköpostin suoja on niin tiukka, ettei edes roskaposteja saa suodattaa ilman työntekijän lupaa. Vain silloin, kun yrityksen postijärjestelmä uhkaa tukehtua, lyhytkestoinen hätäsuodatus on sallittua ilman lupaakin.

Myös poissa olevan henkilön työviesti on mahdollista avata hätätapauksessa. Lokakuun alussa voimaan tullut laki yksityisyyden suojasta työelämässä kuvailee tätä varten pitkän prosessin, jonka soveltamiseen liittyy kuitenkin monia rajoituksia.

Eräs niistä on se, että viestin avaamisen saa suorittaa vain pääkäyttäjän oikeuksilla varustettu henkilö. Näin tietohallinto tulee väkisin vedetyksi asiaan mukaan.

Asioiden helpottamiseksi monet organisaatiot ovat hyödyntäneet sopimusvapautta ja laatineet omia nettikäytön sekä valvonnan pelisääntöjä. Näiden sääntöjen tunteminen on mikrotuen työn elinehto.

Ei kirjallisesti, kiitos

Miten menetellä, mikäli esihenkilö antaa tehtäväksi tutkia toisen sähköpostia tai katsoa lokeista, missä henkilö on surffannut? Suomen lain mukaan laitonta käskyä ei saa totella.

Monet it-henkilöt ovat nuoria, eikä heillä siksi ole kanttia kieltäytyä annetuista tehtävistä. Velvollisuudentunnon lisäksi kieltäytymistä vaikeuttaa pelko siitä, millaiseksi silmätikuksi tai kiusan kohteeksi sen myötä saattaa joutua.

Monet kuvittelevat turvaavansa selustan pyytämällä käskyn kirjallisesti. Siitä ei ole mitään apua - päinvastoin. Jos teko johtaa poliisitutkintaan, paperilla saa kyllä vedettyä käskyn antajan mukaan juttuun, mutta itselle siitä ei ole muuta kuin haittaa.

Lain mukaan laittoman teon tekijää rangaistaan lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin käskyn antajaa. Lisäksi kirjallisen käskyn esittäminen asiaa tutkivalle poliisille osoittaa, että henkilö on tiennyt teon laittomaksi. Turha siis enää vedota tietämättömyyteen!

Paperi on myös todiste siitä, että käsky on annettu ja teko mitä ilmeisimmin suoritettu.

Mitä enää saa tehdä?

Laki määrää, että jos saa vahingossa toiselle osoitetun luottamuksellisen viestin, sitä ei saa paljastaa muille, eikä viestin tietoja saa itsekään hyödyntää. Tämä sääntö pätee kaikkiin kansalaisiin.

Mikrotuki joutuu työkseen tutkimaan palvelinten lokeja, poistamaan viruksia viesteistä ja tekemään paljon muuta sellaista, joka on väistämättä ristiriidassa lain kirjaimen kanssa.

Henki kuitenkin ratkaisee. Oleellista on se, missä tarkoituksessa mikrotukihenkilö tekoja suorittaa. Omasta uteliaisuudesta toisen viestintätietoja ei saa lukea, mutta jos kyse on työtehtävistä, ne täytyy toki hoitaa.

Hankala tilanne syntyy, mikäli mikrotuki työtehtäviä hoitaessaan näkee jonkun työntekijän lähettävän vaikkapa yrityssalaisuuksia kilpailijalle tai saa tiedon tämän henkilökohtaisesta lainvastaisesta toiminnasta.

Lojaalisuus yritystä kohtaan vaatisivat kertomaan asiasta eteenpäin, mutta laki velvoittaa pysymään hiljaa.

Varovaisuudessa ei silti pidä mennä liian pitkälle. Laki suojaa vain viestintää, ei levylle tallennettuja henkilökohtaisia työtiedostoja. Niin ikään levyltä löytyvästä lapsipornosta on ilmoitettava vähintään esihenkilölle.

Ja maalaisjärjen käyttäminen on aina sallittua - jopa suotavaa.

<takaisin