Laki lapsipornon levityksen estämisestä - kritiikkiä

Eduskunta hyväksyi 17.11.2006 hallituksen esityksen laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista. Laki herätti eduskunnassa tuskin lainkaan keskustelua, vaikka se sisältää monia ongelmia ja suoranaisia virheitä.