Helsingin Sanomat/Tieto & Kone 6.6.1997

Tuleeko tietoyhteiskunnasta vain miesten maailma?

Naisten osuus tietotekniikan opiskelijoista on 1990-luvulla laskenut entisestään. Vaikka tietotekniikka työnä sopii naisille siinä kuin miehillekin, ala ei tunnu kiiinnostavan kovin monia naisia. Naisten vähyys tietotekniikan maailmassa on huolestuttava ilmiö, kirjoittaa tietokirjailija Petteri Järvinen. Hänen mielestään naisten tulisi havahtua tietoyhteiskunnan rakentamiseen nyt, kun ei vielä ole liian myöhäistä.

Naisten osuus tietotekniikan opiskelijoista on laskussa. Tietotekniikka tuntuu kiinnostavan 1990-luvun nuoria naisia vielä vähemmän kuin aiemmin opiskelunsa aloittaneita. Tieto on huolestuttava, sillä juuri nyt paalutetaan tulevan tietoyhteiskunnan perustuksia. Jos naiset puuttuvat rakentajien joukosta, tietoyhteiskunnasta uhkaa tulla vielä enemmän miesten maailma kuin mitä nykyinen reaalimaailma on.

On vaikea ymmärtää, miksei tietotekniikka kiinnosta naisopiskelijoita. Ala on yhä nuorta. Sille ei ole muodostunut miehisiä vallan linnakkeita, hyvä veli-seuroja eikä saunailtoja. Vain omat kyvyt ratkaisevat. Ansiotaso ja etenemismahdollisuudet ovat hyvät. Työ on fyysisesti kevyttä ja työajat joustavia. Myös etätyön alueella tietotekniikka on ollut edelläkävijä. On sanottu, että tietoverkoissa kukaan ei tiedä, vaikka olisit oikeasti koira. Sukupuolella on vielä vähemmän merkitystä.

Tietotekniikka ei myöskään ole entiseen tapaan pelkkää ohjelmointia, vaan painottuu yhä enemmän verkkoihin, multimediaan ja kommunikointiin. Matemaattisen lahjakkuuden sijaan tarvitaan yhä enemmän luovuutta ja kirjallista ilmaisua. Siksi syytä naisten vähäiseen kiinnostukseen on etsittävä asenteista ja ympäristöstä.

Internetillä huono julkisuuskuva

Kun nuori pohtii elämänuraansa, valintaan vaikuttaa aina myös se julkisuuskuva, joka eri aloista medioiden myötä muodostuu. Tässä suhteessa insinöörit ja tiedemaailma on jäänyt pahasti paitsioon. Esimerkiksi kulttuurin osuus medioissa on paljon niiden todellista merkitystä tai yleistä kiinnostavuutta suurempi. On helppo ymmärtää, että itsekin humanistitaustaiset toimittajat tarttuvat helpommin kevyisiin kulttuuriasioihin kuin tiedemaailman tapahtumiin. Viikottaisia kulttuuriohjelmia on TV:ssä useita, tiedeohjelmia vain yksi. Yleisradion uutistoimituksen WWW-sivulla mainitaan kaksi kulttuuritoimittajaa, eikä yhtään tiedetoimittajaa. Ei siis ihme, jos netin uutisointikin on rajoittunut lähinnä lapsipornoasioihin. Tällainen uutisointi ei varmasti lisää alan kiinnostavuutta naisten silmissä.

Kaikesta huolimatta tiedemaailman tapahtumat kiinnostavat suomalaisia ja alan tapahtumat vaikutavat nopeasti jokaisen kansalaisen elämään. Geenimanipulaatio ja tietoverkkojen räjähdysmäinen kehitys ovat osoittaneet, että insinöörien ja tiedemiesten tosiasiallinen valta on jo ylittänyt poliitikkojen vallan. Jotain osoittaa sekin, että monet viimeaikaisten amerikkalaisten megaelokuvien -- kuten Twisterin, Jurassic Parkin ja Independence Dayn -- sankareista ovat olleet tutkijoita, insinöörejä tai tiedemiehiä.

Miksi naisjärjestöt eivät huolestu?

Tietotekniikka ei ole enää näpertelyä, vaan alalla on suuri kansantaloudellinen merkitys. Hiljattain arvioitiin, että tietotekniikka-alan vienti voi vuosituhannen vaihteessa ohittaa metsäteollisuuden. Tällöin osaavan ATK-henkilöstön puutteesta uhkaa tulla kehityksen pahin pullonkaula. Jo tästäkin syystä koulutuksen määrärahoja ja voimavaroja – mutta myös opiskelijoita – pitäisi siirtää sinne, missä on kysyntää ja missä työllistymisnäkymät ovat parhaat.

Tietotekniikan osaamisella on muitakin yhteiskunnallisia seurauksia. Koska meillä alan julkinen profiili on jäänyt matalaksi, julkista keskustelua esimerkiksi tietoyhteiskunnasta ei ole syntynyt juuri lainkaan.

Toisin kuin Yhdysvalloissa, Suomessa insinöörit ovat saaneet työrauhan ja vapaat kädet rakentaa oman mielensä mukaista tietoyhteiskuntaa. Näin on käynyt huolimatta siitä, että Suomi on rakennustyössään Euroopan maista pisimmällä.

Koska tietotekniikan profiili on Suomessa matala, naisten syrjäytyminen tietoyhteiskunnasta ei näytä huolestuttavan sen paremmin naisten omia etujärjestöjä kuin julkista keskusteluakaan.

Tulevaisuudessa tietotekniikka on entistä enemmän vallan ja vaikuttamisen väline. Siksi on huolestuttavaa, jos nykyinen suuntaus jatkuu -- naiset jäävät kehityksen ulkopuolelle ja tietoyhteiskunnasta tulee rakentajiensa mukaisesti pelkästään miesten maailma.

<takaisin