Helsingin Sanomat 17.9.1995

Tervetuloa teledemokratia

Aila Manninen oli huolissaan teledemokratiaan pohjautuvasta tulevaisuudesta (Tekninen hurmos kauhistuttaa, HS 4.9.95). Itse pidän tietoverkkoihin pohjautuvaa demokratiaa tervetulleena ja jopa ainoana tapana lisätä tavallisen kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia.

Itseäni kauhistuttaa teledemokratian sijasta nykyisen eduskunnan tila. Valituksi näyttää tulevan -- ei suinkaan pätevin, vaan se, joka on hankkinut eniten julkisuutta, olipa ala sitten urheilu, taloussotkut tai psykologia. Suuri osa kansasta on syrjäytynyt päätöksenteosta eikä vaivaudu edes äänestämään kansanedustajia, joiden se on nähnyt edustavan lähinnä itseään ja omaa taloudellista etuaan. Poliittiset puolueet ovat menettäneet asemansa, sillä ihmisiä eivät enää jaa suuret aatteet vaan yksittäiset asiakysymykset, jotka eivät noudata puoluerajoja. Ei ihme, että varsinkin nuoret ovat pahasti vieraantuneet perinteisistä puolueista ja vanhoista kaavoista. He kaipaavat todellista demokratiaa ja yksilöllisiä vaikutusmahdollisuuksia. Puolueen sisäinen ryhmäkuri ja poliittiset virkanimitykset ovat heille kauhistus.

Teledemokratia näyttää olevan ainoa tapa, jolla kansalaisten todellista päätäntävaltaa voidaan tulevaisuudessa lisätä. Kansanedustajia ei välttämättä tarvita, kun jokainen kansalainen voi edustaa itse itseään. Yhteisistä asioista voidaan päättää kansanäänestyksellä vaikka joka päivä. Nyt neljän vuoden välein oleva vaikutusmahdollisuus voidaan teledemokratian avulla toteuttaa jatkuvasti. Eikö se ole kaikin puolin tavoiteltava asia?

Toisin kuin Manninen väittää, teledemokratia on myös asia, jota Suomen todellakin kannattaa esitellä myös muille Euroopan maille. Korkean koulutustason ja hyvän infrastruktuurin ansiosta Suomen pitäisikin toimia teledemokratiakokeilujen edelläkävijänä ja esitellä sen mahdollisuuksia myös muille. Esimerkiksi Internet-liittymiä Suomessa on yhtä paljon kuin koko Ranskassa -- silti juuri Ranska pitää itseään Euroopan tietoverkkojen ykkösmaana vanhentuneen ja teknisesti alkeellisen Minitel-järjestelmänsä ansiosta.

Teledemokratia ei ole utopiaa. Vaikka siihen liittyy monia avoimia kysymyksiä, se on teknisesti mahdollista ja sen toteuttaminen pitäisi aloittaa jo tänään. Presidentti Ahtisaari on omalla esimerkillään edistänyt kiitettävästi sähköpostin käyttöä, mutta valitettavasti ministereille ja kansanedustajille tämänkin suoran palautekanavan hyväksikäyttö tuntuu olevan vierasta. Työtä siis riittää.

Manninen on oikeassa siinä, ettei teledemokratia koskaan tavoita kaikkia kansalaisia -- mutta on vaikea kuvitella, miten se voisi ainakaan huonontaa nykyistä tilannetta.

<takaisin