Talouselämä 1.6.2007

Yksityisyytesi puolesta - SYP

Maailma havahtui 1960-luvulla teollistumisen aiheuttamaan jäteongelmaan ja saastumiseen.

Suomessa yksi kehityksen virstanpylväs oli vihreän liiton perustaminen vuonna 1987. Vihreät ovat säilyttäneet asemansa eduskunnassa, vaikka kaikki puolueet ovat lisänneet ohjelmiinsa vihreitä arvoja.

Saastuminen oli teollisuusyhteiskunnan lieveilmiö. Parhaillaan olemme siirtymässä seuraavaan kehitysvaiheeseen: tietoyhteiskuntaan. Sen lieveilmiö on yksityisyyden häviäminen.

Aivan kuten ympäristö aikoinaan, yksityisyys on vaarassa tuhoutua, ellemme ajoissa ymmärrä sen arvoa ja ryhdy vastatoimiin.

Kaikesta, mitä olet tänään tehnyt, on jäänyt jälki jonnekin. Autoilu tallentuu liikennekameroihin, bussimatkat sähköiseen lippujärjestelmään, kävely kaupungilla valvontakameroihin.

Matkapuhelinoperaattori tietää koko ajan, missä olet. Kauppias rekisteröi ostoksesi, työpaikan kulunvalvonta liikkumisesi. Jokainen puhelu, tekstiviesti, sähköposti ja haettu www-sivu aiheuttavat merkinnän johonkin lokitiedostoon.

Tiedot elämästämme on tallennettu satoihin viranomaisten ja tuhansiin yritysten tietokantoihin. Tietokone on kuin röntgen, joka tietokantoja yhdistelemällä pystyy läpivalaisemaan elämämme ja tekomme.

Jos nykymeno jatkuu, kohta yksityistä ovat vain ajatukset.

Tietoyhteiskunnan toteutuessa on ensi kertaa mahdollista kerätä automaattisesti tieto kaikesta, mitä tapahtuu. Tietoja ei tarvitse edes kerätä, ne kerääntyvät lähes itsestään.

Kiintolevyjen hinnat ovat laskeneet niin, että tiedon poistamisesta on tullut kalliimpaa kuin sen säilyttämisestä. Kerran kerättyä tietoa ei kannata koskaan tuhota. On halvempaa säilyttää kaikki ikuisesti.

Sähköinen valvonta ei rajoitu tietoyhteiskuntaan. Esimerkiksi poliisin oikeutta televalvontaan on koko ajan lisätty ja tiedonsaantikynnystä madallettu. Muutkin kuin poliisi haluavat pääsyä tietoihin.

Terrorismin uhkaan vetoaminen toimii aina. Sillä perusteella Euroopan unionin parlamentti hyväksyi tallennusdirektiivin, joka velvoittaa operaattorit säilyttämään puheluiden ja sähköpostien tunnistetiedot.

Kaikki yksittäiset valvontakeinot ovat sinänsä oikeita ja perusteltuja. Yhdessä niistä kuitenkin muodostuu pelottava kokonaisuus, jolla voi olla arvaamattomia seurauksia.

Jos ei tässä kehityksessä ole riittävä syy puolueen perustamiseen, niin missä sitten?

Tarvitsemme SYPin - Suomen Yksityisyyden Puolueen.

Lainsäätäjä on tehnyt parhaansa turvatakseen henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn. Se ei kuitenkaan riitä.

Ei saastumistakaan torjuttu pelkästään yrityksiä ojentamalla. Kansalaiset aktivoitiin lajittelemaan jätteitä, kierrättämään ja huomioimaan kestävä kehitys ostopäätöksiä tehdessään.

Yksityisyys vaatii samanlaista tiedostamista. Tietosuojalaeista ei ole mitään hyötyä, jos heti tilaisuuden tullen annamme kauppiaalle luvan kerätä ostohistoriaamme pientä bonushyvitystä vastaan.

Myös tietoverkkojen globaali luonne korostaa yksilön oman toiminnan merkitystä. Google tallentaa tiedon kaikesta, mitä haemme päivittäin netistä. Millainen kuva sinusta onkaan muodostunut tänä vuonna tekemiesi hakujen perusteella?

Emme edes tiedä, mitä kaikkia tietoja Google kerää ja mihin niitä käytetään. Amerikkalaisena yrityksenä se voi toimia vapaasti, eivätkä EU:n tietosuojalait koske sitä.

Yhteen asiaan keskittyvän puolueen tehtävä on varsin helppo. Vihreät voivat aivan hyvin vaatia ydinvoimasta luopumista ja sähkönkulutuksen alentamista, vaikka molemmat ovat utopistisia tavoitteita.

Vastaavasti SYP voi vaatia tietokantojen tyhjentämistä, kameroiden poistamista ja anonyymiä nettiyhteyttä kaikille. Kaikki on tarpeen keskustelun ja ihmisten herättämiseksi, mutta vastuullista saati realistista se ei ole.

Todellinen haaste tulee olemaan tasapainoilu tarpeellisen valvonnan ja riittävän yksityisyyden välillä.

Tarvitsemme valvontaa, jotta riittävä määrä rikollisia saadaan kiinni. Kun arkipäiväinen toiminta ja asiointi siirtyy yhä enemmän verkkoon, sinne on luotava reaalimaailmaa vastaavat valvontamekanismit.

Mutta ei sen enempää. Tietoyhteiskunnasta ei saa tehdä valvontayhteiskuntaa vain siksi, että se on teknisesti helppoa. Valvonnan on oltava perusteltua ja jonkun on katsottava tilannetta kokonaisuutena.

Siksi tarvitsemme SYPpiä.

<takaisin